2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi Ücretleri

  • Aşağıda da belirtildiği gibi ücretler kredi başına değil ders başınadır!
  • Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde öğrencilerin en az 8 ders (toplam kredisi en az 23) alma zorunluluğu vardır!