Yüksek Lisans Eğitim Programı

  • Makine ve Uçak mühendisliğinde yüksek lisans programına kabul edilen tüm öğrencilerin, ikinci eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar, tez danışmanlarını ve tez konularını belirlemesi gerekmektedir.
  • Yüksek lisans öğrencileri en az 8 ders (toplam kredisi 23) almalıdır. Öğrencilerin bu derslerden ETH 500 Research Methods and Ethics (2 Kredili) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri zorunludur.
  • Her öğrencinin ders programı, öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre tasarlanır:
  • Matematik koşulunu sağlamak üzere MAT 572 Advanced Engineering Mathematics I dersi alınmalıdır.
  • Eğitimi normal tamamlama süreci 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyıldır.

Ders yüküne ek olarak, yüksek lisans öğrencilerinden ayrıca:

  • MA 598 Seminer (kredisiz) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Altıncı dönemleri bitmeden bir tezi başarıyla tamamlamaları, yazmaları ve savunmaları,

gerekmektedir.

MAKİNE VE UÇAK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI
1. YARIYIL DERS PLANI   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
ETH 500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2+0+0 Z 2 6   100%
MAT 572 İleri Mühendislik Matematiği I 3+0+0 Z 3 6   0%
ELEC 1 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
ELEC 2 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
ELEC 3 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
  30    
2. YARIYIL DERS PLANI   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
ELEC 4 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
ELEC 5 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
ELEC 6 Seçmeli Ders 3+0+0 S 3 6   Derse Bağlı
MA 598 Seminer 0+0+0 Z 0 12   0%
  30    
3. YARIYIL DERS PLANI   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
MA 591 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Z 0 0   0%
MA 599 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 0 30   0%
  30    
4. YARIYIL DERS PLANI   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
MA 591 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Z 0 0   0%
MA 599 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 0 30   0%
  30    
 
ZORUNLU DERSLER   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
MA 591 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Z 0 0   0%
MA 599 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 Z 0 30   0%
MA 598 Seminer 0+0+0 Z 0 12   0%
ETH 500 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 2+0+0 Z 2 6   100%
MAT 572 İleri Mühendislik Matematiği I 3+0+0 Z (YL, Doktora) 3 6   0%
MAT 573 İleri Mühendislik Matematiği II 3+0+0 Z (Doktora) 3 6   0%
 
SEÇMELİ DERSLER   Uzaktan Eğitim ile Verilecek
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS  
MA 501 İleri Dinamik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 502 İleri Titreşim 3+0+0 S 3 6   40%
MA 503 Uygulamalı Optimum Kontrol 3+0+0 S 3 6   40%
MA 505 İleri Robotik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 512 İleri İmalat Teknolojileri 3+0+0 S 3 6   40%
MA 513 Nano Teknoloji 3+0+0 S 3 6   40%
MA 521 Sürekli Ortamlar Mekaniği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 522 Çarpışma Mekaniği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 525 İleri Kompozit Malzemeler 3+0+0 S 3 6   40%
MA 527 Kırılma Mekaniği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 531 İleri Termodinamik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 533 Motorlarda Yanma I 3+0+0 S 3 6   40%
MA 534 Motorlarda Yanma II 3+0+0 S 3 6   40%
MA 538 İleri Isı ve Kütle Transferi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 543 Sonlu Elemanlar Yöntemi I 3+0+0 S 3 6   40%
MA 544 Elastisite Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 545 Plastisite Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 546 Sınır Elemanı Yöntemi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 549 Sonlu Elemanlar Yöntemi II 3+0+0 S 3 6   40%
MA 550 Akıllı Malzemeler 3+0+0 S 3 6   40%
MA 551 İleri Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 552 İleri Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 553 Aeroelastisite I 3+0+0 S 3 6   40%
MA 554 Aeroelastisite II 3+0+0 S 3 6   40%
MA 555 İleri Uçak Tasarımı 3+0+0 S 3 6   40%
MA 556 Aeroakustik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 557 Optimizasyon Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 558 İnsansız Hava Aracı Tasarımı 3+0+0 S 3 6   40%
MA 559 Sıkıştırılabilir ve Viskoz Akışların Aerodinamiği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 560 İleri Aerodinamik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 562 Gelişmiş Kanat Profil ve Pervane Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 563 Plaka ve Kabuk Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 564 Doğrusal Olmayan Titreşim 3+0+0 S 3 6   40%
MA 565 Enerji Metodları 3+0+0 S 3 6   40%
MA 566 Aerodinamik Gürültü Temelleri 3+0+0 S 3 6   40%
MA 567 Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri 3+0+0 S 3 6   40%
MA 568 Türbülanslı Sınır Tabakaları 3+0+0 S 3 6   40%
MA 569 Laminer Sınır Tabakaları 3+0+0 S 3 6   40%
MA 570 Aerotermodinamik 3+0+0 S 3 6   40%
MA 571 İleri Gaz Dynamics 3+0+0 S 3 6   40%
MAT 574 İstatiksel Hesaplama 3+0+0 S 3 6   40%
MA 575 Uygulamalı Yörünge Mekaniği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 576 Helikopter Kararlığı ve Kontrolü 3+0+0 S 3 6   40%
MA 577 Rotorkraft Tasarımı 3+0+0 S 3 6   40%
MA 578 Dönel Kanat Aerodinamiği ve Aeroakustiği 3+0+0 S 3 6   40%
MA 579 Modern Kontrol Sistemleri 3+0+0 S 3 6   40%
MA 580 Akıllı Kontrol 3+0+0 S 3 6   40%
MA 581 Naviasyon Sistemleri 3+0+0 S 3 6   40%
MA 582 Deneysel Gerilim Analizi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 583 Uzay Araçları Ortam Etkileşimi 3+0+0 S 3 6   40%
MA 584 Uzay Uygulamaları İçin Plazma Teorisi 3+0+0 S 3 6   40%