Anabilimdalı Başkanı Mesaj

Makine ve Uçak Mühendisliği programının amacı alanındaki güncel bilgileri takip edebilecek bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek, yüksek lisans ve doktora derecesi almaya hak kazanan öğrencilere Makine Mühendisliği ve Uçak Mühendisliği bilim dallarındaki endüstriyel ve akademik problemleri teşhis edebilme, çözüm önerisi sunabilme ve bunları uygulayabilme yeteneklerini kazandırmaktır. Günümüzün mühendislik ve uygulamalı bilimlerinde göze çarpan teknik problemlerin çoğu, çok disiplinli bir yaklaşım gerektirmektedir. Ülkemiz açısından da çok önemli olan Uçak, helikopter, roket, güdümlü mermi gibi geleneksel havacılık sistemlerinin araştırma-geliştirme ve tasarım süreçlerinde Makine Mühendisliğinin Tasarım, Montaj, Kontrol, Robotik, Yapım, İmalat ve Bakım gibi uzmanlık alanlarına sıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Makine ve Uçak Mühendisliği alanında uzmanlaşmış mühendis ve bilim insanlarından oluşan nitelikli insan gücü ve Ar-Ge personelini, en etkili Makine ve Uçak Mühendisliği eğitimini vererek, uluslararası işbirliği ile kurulan ve işbirliğine açık büyük ölçekli yenilikçi araştırma projelerine destek vermek ve bu projelerde üst düzey yönetici, modül tasarımcısı, uzman veya proje yöneticisi olarak çalışacak personeli yetiştirmek vardır.

Dr. Öğr. Üyesi Hamit TEKİN